Wat is onze werkwijze?

Wij hechten er veel waarde aan om de situatie persoonlijk te zien, zodat er zo min mogelijk verrassingen naderhand kunnen ontstaan. In een gesprek kunnen uw wensen worden doorgenomen en de mogelijkheden ter plekke bekeken.

De opdracht wordt goed met u doorgesproken. Wij stellen een offerte voor u op, waarop de prijs duidelijk vermeld staat en ook wat inclusief of juist exclusief de aanneemsom is.

Als er derden bij betrokken worden of als er een extra gehuurd moet worden (zoals een container om afval af te voeren) is dit vooraf bij u als opdrachtgever bekend.

U verstrekt ons de opdracht door akkoord te geven op de offerte. In samenspraak met u wordt de planning gemaakt wanneer de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.